Samen op weg

De druk op het Limburgse landschap is op momenten nog nooit zo groot geweest als tegenwoordig. Dit baart een groot aantal organisaties binnen de fietswereld zorgen. Zij vinden dat er iets moet gebeuren om Zuid-Limburg op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar te houden, zodat het er veilig recreëren, wonen en werken is.

Het doel van de campagne is om samen met alle betrokkenen, regionale en nationale organisaties, Zuid-Limburg voor zowel bewoners als recreanten leefbaar te houden. We willen proberen om het gedrag van recreanten positief te beïnvloeden en te verleiden andere keuzes te maken die vervolgens weer een positieve invloed hebben op het wonen, werken en recreëren in de regio. Het initiatief wordt gedeeld door een groot aantal organisaties binnen de Limburgse fietswereld. Op initiatief van Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) en Limburg Cycling kwamen deze organisaties met vertegenwoordigers van de fietssector, toeristische sector, toertocht organisatoren, overheden, agrarische sector, koepelorganisaties en de medische wereld in september 2020 samen tijdens de ‘Expertmeeting Fietsdrukte en -veiligheid’. Zij willen de boodschap afgeven dat er iets moet gebeuren om Zuid-Limburg op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar te houden, zodat het er veilig recreëren, wonen en werken is.

Voor meer informatie: https://limburgcycling.com/samenopweg-campagne-van-start/